Sắp tới
Sự kiện

Quay lại Sự kiện
Đang tải Sự kiện

Cuộc họp Hội đồng quản trị

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Cuộc họp Hội đồng quản trị

XIN LƯU Ý: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị NORCOM được tổ chức theo định dạng kết hợp, cho phép công chúng tham gia trực tiếp, qua điện thoại hoặc bằng cách truy cập từ xa bằng video.

Nếu bạn muốn thực hiện một bình luận công khai, xin vui lòng làm như vậy khi được hỏi bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhận xét sẽ là một phần của bản ghi và được giới hạn tối đa 3 phút.

Gói cuộc họp Tháng Mười Hai 9, 2022

Chi tiết