Cơ hội việc làm

Vị thế mở

Quản trị

không có lỗ mở hiện tại

Công văn hoạt động

Chúng tôi đang thuê Telecommunicators, không cần kinh nghiệm! Để được xem xét, hãy đăng ký làm bài kiểm tra Điều phối viên 911 viết tại Kiểm tra An toàn Công cộng và điểm số của bạn được gửi đến NORCOM hoặc gửi sơ yếu lý lịch đến apply@norcom.org với 'đơn đăng ký' trong dòng chủ đề. Mức lương khởi điểm cho đào tạo là $ 30.99 / giờ. Chúng tôi cung cấp mức lương khởi điểm cao hơn cho các ứng viên bên đủ điều kiện.

 

Mức lương: $ 64,459 - $ 88,445

Công nghệ thông tin

không có lỗ mở hiện tại

Bạn có thắc mắc về việc làm? Liên hệ với chúng tôi