Kumonekta sa Amin!
Makipag-ugnayan

Ang Aming Misyon ay Maging Isang Mapagmalasakit at Pinagkakatiwalaang Lingkod Sa Mga Nangangailangan ng Tulong At Sa Mga Nagbibigay ng Tulong

Mailing Address

NORCOM
PO Box 50911
Bellevue, WA 98015-0911

Numero ng telepono

(425) 577-5700

Pamumuno ng Norcom

Koponan

Makipag-ugnayan sa 17

Bill Hamilton

Executive Director
Makipag-ugnayan sa 18

Katy Myers

Deputy Director ng Administrative Services
Makipag-ugnayan sa 22

Roky Louie

Deputy Director of Operations
Makipag-ugnayan sa 23

Judy Cayton

Tagapamahala ng Human Resource
Makipag-ugnayan sa 19

Marianne Deppen

Tagapamahala ng Pananalapi
Makipag-ugnayan sa 20

Cory James

Liaison ng Sunog
Makipag-ugnayan sa 21

Jeremy Henshaw

Pag-uugnayan sa Pagpapatupad ng Batas