Nag-aalok kami ng isang mapagbigay na pakete ng benepisyo!

  • 12 bayad na pista opisyal
  • 4/10 na iskedyul (Mga Telekomunikator)
  • Mapagbigay na naipon na PTO leave
  • 100% Binayaran ng Employer ang medical, dental, at vision coverage ng empleyado
    • 3 pagpipiliang medikal na plano
  • 80% Binayaran ng Employer ang dependent na saklaw ng medikal, dental at paningin
  • Paglahok sa Municipal Employees' Benefit Trust (MEBT) na may tugma ng employer
  • Pakikilahok sa Public Employee's Retirement System (PERS) na may kontribusyon sa employer
  • ICMA (pretax retirement savings plan)