Mga Pagbubukas ng Trabaho

Buksan ang mga Posisyon

Pangangasiwa

Walang mga pagbubukas sa oras na ito.

Mga Pagpapatakbo ng Dispatch

Mga telekomunikator

Kami ay kumukuha ng mga Telecommunicators, walang karanasan na kailangan! Upang maisaalang-alang, magpadala ng resume sa apply@norcom.org na may 'application' sa linya ng paksa o mag-sign up para kumuha ng nakasulat na 911 Dispatcher test sa Public Safety Testing at ipadala ang iyong mga marka sa NORCOM. Ang panimulang sahod para sa pagsasanay ay $32.85/oras. Ang mga lateral na kandidato ay dadalhin sa pay step na sumasalamin sa kanilang kabuuang mga taon ng serbisyo bilang isang ganap na pinakawalan na telecommunicator sa kabuuan ng kanilang karera

Saklaw ng suweldo: $68,329 – $93,751

 

Teknolohiya ng Impormasyon

Walang mga pagbubukas sa oras na ito.

May mga tanong tungkol sa trabaho? Makipag-ugnayan sa amin