Mga Pagbubukas ng Trabaho

Buksan ang mga Posisyon

Pangangasiwa

walang kasalukuyang openings

Mga Pagpapatakbo ng Dispatch

Kami ay kumukuha ng mga Telecommunicators, walang karanasan na kailangan! Upang maisaalang-alang, mag-sign up para kumuha ng nakasulat na 911 Dispatcher test sa Public Safety Testing at ipadala ang iyong mga marka sa NORCOM o ipadala ang resume sa apply@norcom.org na may 'application' sa linya ng paksa. Ang panimulang sahod para sa pagsasanay ay $30.99/oras. Nag-aalok kami ng mas mataas na panimulang sahod para sa mga kwalipikadong lateral na kandidato.

 

Saklaw ng suweldo: $64,459 – $88,445

Teknolohiya ng Impormasyon

walang kasalukuyang openings

May mga tanong tungkol sa trabaho? Makipag-ugnayan sa amin