Available ang mga pampublikong rekord online

Ang pagsisiwalat ng mga tala ng NORCOM ay pinamamahalaan ng naaangkop na mga regulasyon ng estado at lokal. Ang lahat ng mga entry sa telepono, radyo at Computer Aided Dispatch ay naitala.