NORCOM 911
Tungkol sa

Tungkol sa

Ang NORCOM ay isang pinagsama-samang 911 call taking at dispatching communications center na itinatag noong 2007 ng dalawampung pampublikong organisasyon sa kaligtasan sa hilagang-silangan na rehiyon ng King County.

Ang misyon ng NORCOM ay maging isang mapagmalasakit at mapagkakatiwalaang lingkod sa mga nangangailangan ng tulong at sa mga nagbibigay ng tulong.

Bilang karagdagan sa pagkuha at pagpapadala ng tawag, pinamamahalaan ng NORCOM ang dalawang radio system, sinusuportahan ang dalawang computer aided dispatch (CAD) system, nagho-host ng maraming solusyon sa teknolohiya, at nagbibigay ng 24/7/365 na suporta sa IT para sa mga kawani nito at mga ahensya ng gumagamit. Ang Lupon ng Namamahala, na binubuo ng isang kinatawan ng bawat ahensya ng gumagamit o munisipalidad, ay ang istraktura ng pangangasiwa, at ang Lupon ay nagtatalaga ng isang Executive Director upang pamahalaan ang pang-araw-araw na operasyon.