Kahilingan sa Mga Pampublikong Rekord

Ang Revised Code of Washington (RCW) 42.56.070(1) ay nag-aatas sa bawat ahensiya na gawing available para sa inspeksyon at pagkopya ng mga di-exempt na “public records” alinsunod sa nai-publish na mga panuntunan. Sineseryoso ng NORCOM ang tungkulin nito at nagtatrabaho araw-araw upang matiyak na ang mga kahilingan sa pampublikong talaan ay pinangangasiwaan nang propesyonal.

Tutugon ang NORCOM sa mga kahilingan sa loob ng limang (5) araw ng negosyo pagkatapos matanggap ang kahilingan. Bilang karagdagan, maaaring kailanganin ang makatwirang oras para sa inspeksyon at/o pagkopya ng mga pampublikong rekord.

Sasagot ang NORCOM sa pamamagitan ng:

    1. Pagbibigay ng talaan; O
    2. Pagkilala sa pagtanggap ng kahilingan at pagbibigay ng makatwirang pagtatantya ng oras na kinakailangan upang tumugon sa kahilingan; O
    3. Pagtanggi sa kahilingan at magbigay ng nakasulat na pahayag ng mga tiyak na dahilan.

Ang proseso ng apela ay makikita sa buong teksto ng Patakaran sa Pampublikong Pagbubunyag ng NORCOM.

Magsumite ng Kahilingan Online