Mga proyekto

Ang NORCOM ay nagsasagawa ng mga proyekto sa pagpapahusay/pagpapanatili upang mapanatiling malusog at napapanahon ang aming mga system. Ang mga proyektong ito ay isang mahalagang bahagi ng imprastraktura ng komunidad na sumusuporta sa ating mga organisasyong pangkaligtasan sa publiko . 

  • Ang mga kasalukuyang proyekto ay nakatanggap ng pag-apruba ng board at kasalukuyang isinasagawa.
  • Ang mga Nakumpletong Proyekto ay natapos sa huling dalawang taon.

Mga Kasalukuyang Panghihingi

Kahilingan para sa Proposal - Console Furniture

Kahilingan Para sa Panukala: Console Furniture
Mga panukala ng NORCOM mula sa mga kwalipikadong respondent sa pagpili, pag-install ng dispatch console furniture, at pagtatapon ng mga kasalukuyang kasangkapan.

Petsa ng Paglabas: Nobyembre 3, 2023
Mga Panukalang Nakatakda : Enero 5, 2024

Kasalukuyang mga proyekto

Alpha Numeric Paging

Impormasyon na darating.

Mga Nakumpletong Proyekto

Kahilingan para sa Impormasyon - Pag-aaral sa Pasilidad

Kahilingan para sa Impormasyon- Pag-aaral sa Pasilidad: Ang NORCOM ay naglabas ng Request for Information (RFI) upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga tinantyang gastos at mga kinakailangan sa oras upang makumpleto ang pagtatasa ng mga pasilidad. Para sa karagdagang impormasyon mangyaring tingnan ang: