Paparating
Mga kaganapan

Bumalik sa Mga Kaganapan
Naglo-load ng Mga Kaganapan

Pagpupulong ng Lupon ng Namamahala

  • Lumipas na ang kaganapang ito.

Online na Lupong Tagapamahala

Dahil sa patuloy na mga kinakailangan sa pagdistansya mula sa ibang tao upang mapagaan ang pandemya ng COVID-19, at bilang pagsunod sa mga proklamasyon ng Gobernador, isasagawa ng NORCOM ang mga pulong nito sa Governing Board nang malayuan. Maaaring lumahok ang publiko sa pulong sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng video remote access.

Kung gusto mong gumawa ng pampublikong komento, mangyaring gawin ito kapag tinanong ng Board Chair. Ang mga komento ay magiging bahagi ng talaan at limitado sa maximum na 3 minuto.

Meeting Packet para sa Nobyembre 12, 2021

Mga Detalye