Paparating
Mga kaganapan

Bumalik sa Mga Kaganapan
Naglo-load ng Mga Kaganapan

Pagpupulong ng Lupon ng Namamahala

  • Lumipas na ang kaganapang ito.

Pagpupulong ng Lupon ng Namamahala

PAKITANDAAN: Ang mga pulong ng NORCOM Governing Board ay gaganapin sa isang hybrid na format, na nagpapahintulot sa publiko na lumahok nang personal, sa telepono o sa pamamagitan ng video remote access.

Kung gusto mong gumawa ng pampublikong komento, mangyaring gawin ito kapag tinanong ng Board Chair. Ang mga komento ay magiging bahagi ng talaan at limitado sa maximum na 3 minuto.

Meeting Packet para sa Marso 10, 2023

Mga Detalye