نورکام 911
مورد

مورد

NORCOM یک مرکز ارتباطات تماس و اعزام 911 است که در سال 2007 توسط بیست سازمان امنیت عمومی در منطقه شمال شرقی کینگ کانتی تاسیس شد.

ماموریت NORCOM این است که یک خدمتکار دلسوز و قابل اعتماد برای کسانی که نیاز به کمک دارند و کسانی که کمک می کنند.

علاوه بر گرفتن و ارسال تماس، NORCOM دو سیستم رادیویی را مدیریت می کند، از دو سیستم اعزام به کمک کامپیوتر (CAD) پشتیبانی می کند، میزبان راه حل های فن اوری چندگانه است و پشتیبانی فناوری اطلاعات 24/7/365 را برای کارکنان و سازمان های کاربر خود فراهم می کند. هیئت مدیره، متشکل از یک نماینده از هر اژانس کاربر یا شهرداری، ساختار نظارتی است و هیئت مدیره یک مدیر اجرایی را برای مدیریت عملیات روزانه منصوب می کند.