فرصت های شغلی

پوزیشن های باز

دولت

بدون دهانه فعلی

عملیات اعزام

ما در حال استخدام Telecommunicators، هیچ تجربه مورد نیاز! برای در نظر گرفتن، ثبت نام کنید تا ازمون کتبی 911 Dispatcher را در تست ایمنی عمومی انجام دهید و نمرات خود را به NORCOM ارسال کنید یا رزومه را برای apply@norcom.org با "برنامه" در خط موضوع ارسال کنید. شروع دستمزد برای اموزش 30.99 دلار در ساعت است. ما دستمزدهای شروع بالاتری را برای نامزدهای واجد شرایط جانبی ارائه می دهیم.

 

محدوده حقوق و دستمزد: $64،459 - $88،445

فناوری اطلاعات

بدون دهانه فعلی

سوالات شغلی دارید؟ تماس با ما