فرصت های شغلی

پوزیشن های باز

دولت

در حال حاضر هیچ گشایشی وجود ندارد.

عملیات اعزام

مخابرات

ما در حال استخدام Telecommunicators، هیچ تجربه مورد نیاز! برای در نظر گرفتن، رزومه را به apply@norcom.org با "برنامه" در خط موضوع ارسال کنید یا ثبت نام کنید تا ازمون 911 Dispatcher نوشته شده در تست ایمنی عمومی را انجام دهید و نمرات خود را به NORCOM ارسال کنید. شروع دستمزد برای اموزش $ 30.99 / ساعت است. ما پیشنهاد می کنیم دستمزد شروع بالاتر برای نامزدهای واجد شرایط جانبی.

محدوده حقوق و دستمزد: $64،459 - $88،445

 

فناوری اطلاعات

بدون دهانه فعلی

سوالات شغلی دارید؟ تماس با ما