परिचालक बोर्डको बैठक

परिचालक बोर्डको बैठक महिनाको प्रत्येक दोस्रो शुक्रबार बस्छ।

विगतका बैठकहरू

2024

2023

2022

2021

2020

2019

अघिल्लो वर्षहरूबाट बैठक प्याकेटहरू पुनरावलोकन गर्न, कृपया अनलाइन रेकर्ड अनुरोध पेश गर्नुहोस्।

रेकर्ड अनुरोध सबमिट गर्नुहोस्