நிர்வாகக் குழுக் கூட்டங்கள்

ஆளும் சபை ஒவ்வொரு மாதத்தின் 2 வது வெள்ளிக்கிழமைகூடுகிறது.

கடந்த கூட்டங்கள்

2024

2023

2022

2021

2020

2019

முந்தைய ஆண்டுகளில் இருந்து சந்திப்பு பொட்டலங்களை மதிப்பாய்வு செய்ய, ஆன்லைனில் பதிவுகளின் கோரிக்கையைசமர்ப்பிக்கவும்.

ஒரு பதிவேடுகள் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கவும்